Kittel & Häst

Master Zhongxiang Wu skriver om intern kultivering och kopplingar mellan Qigong och Yijing (Förändringarnas bok) och hur förståelse för symbolerna i Yijing kan öka förståelsen och förbättra utövandet.

Orginalartikel från Master Wu:

Cauldron & Horse

Qigong i randomiserad kontrollstudie visar resultat för klinisk trötthet.

Kronisk trötthet är vanligt bland befolkningen. Komplementära terapier används ofta av de drabbade för att hantera de symptom kronisk trötthet för med sig.

En studie sattes upp för att utvärdera effekter av qigong bland drabbade av kronisk trötthet. 64 personer valdes ut till studien för att slumpvis tillhöra antingen gruppen som fick göra qingong eller hamna på väntelista som fick verka som kontrollgrupp. Mätningar som ingick var; trötthetssymptom, fysisk funktion, mental funktion och telomerasaktivitet.

Resultat i studien visar att trötthetssymptom och mantal funktion förbättrades signifikant jämfört med kontrollgruppen. Även aktiviteten hos telomeras ökade hos qigongruppen.

Studiens slutsats är att qigongövningar kan vara ett alternativ och komplementär terapi eller under rehabilitering för kronisk trötthet och kroniskt utmattningssyndrom.

 

Referenser:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3442161/